[ Previous | Next | ADS ]

MASTER: bright Dwarf Nova

ATel #7197; O. Gress (ISU), V. Lipunov, E. Gorbovskoy (Lomonosov MSU), D. Buckley (SAAO), S. Antipin, P. Balanutsa, N. Tiurina, V. Kornilov, A. Kuznetsov, V. Chazov, V. Vladimirov, D. Kuvshinov, S. Shurpakov, V. Shumkov (Lomonosov Moscow State University, SAI), S. Potter, A. Kniazev, M. Kotze (The South African Astronomical Observatory), O. Gress, K. Ivanov, N. Budnev, S. Yazev, V. Poleshchuk, E. Konstantinov, O. Chuvalaev (Irkutsk State University), A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik, A. Parkhomenko, (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), V. Yurkov, Y. Sergienko, A. Gabovich (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University)
on 10 Mar 2015; 15:05 UT
Credential Certification: Nataly Tyurina (tiurina@sai.msu.ru)

Subjects: Optical, Request for Observations, Cataclysmic Variable, Transient

MASTER OT J111815.56-254023.0 - bright Dwarf Nova flare

MASTER-SAAO auto-detection system ( Lipunov et al., Advances in Astronomy, MASTER Global Robotic Net, 2010 ) discovered OT source at (RA, Dec) = 11h 18m 15.56s -25d 40m 23.0s on 2015-03-09.84955 UT.

The OT unfiltered magnitude is 16.1m (the limit is 19.4m).
There are 5 images with OT at this night. We have reference image without OT on 2015-01-16.96038 UT with 19.9 unfiltered magnitude limit.

This OT is identified with The Initial Gaia Source List (IGSL) (Smart, 2013) source with B=19.261, R=19.380.

The discovery and reference images are available at : http://master.sai.msu.ru/static/OT/111815.56-254023.0.png

Spectral observations are required.

List of Optical Transients discovered by MASTER

MASTER Global Robotic Net