[ Previous | Next | ADS ]

OT discovered by MASTER

ATel #6228; S. Shurpakov, D. Denisenko, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, P. Balanutsa, V. Kornilov, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, V. Vladimirov, V. Yecheistov (Moscow State University, SAI), A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk Solar Station of Pulkovo Observatory), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University), V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov, A. Gabovich (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University), P. Podvorotny, V. Shumkov, (MASTER team members), H. Levato, C. Saffe (ICATE), C. Mallamaci, C. Lopez, F. Podest (OAFA)
on 12 Jun 2014; 09:57 UT
Credential Certification: Nataly Tyurina (tiurina@sai.msu.ru)

Subjects: Optical, Cataclysmic Variable, Supernovae, Transient, Variables

Referred to by ATel #: 6325

MASTER-Kislovodsk auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 18h 55m 10.67s +43d 41m 38.0s on 2014-06-08.88242 UT. The OT unfiltered magnitude is 18.6m (limit 19.3m).

The OT is seen in 2 images. There is no minor planet at this place.

We have reference image without OT on 2010-11-17.69315 UT with magnitude 19.3m.

Follow up observations are required.

The discovery and reference images are available at: http://master.sai.msu.ru/static/OT/185510.67434138.0.png

List of Optical Transients discovered by MASTER

Global MASTER Net