[ Previous | Next | ADS ]

Three Bright MASTER OT`s discovery

ATel #3824; P. Balanutsa, P. Podvorotniy , V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tyurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, D. Kuvshinov, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, D. Gareeva (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, Yu. Sergienko, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinski, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleschuk, O. Gres,(Irkutsk State University) , A. V. Parhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 24 Dec 2011; 13:02 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Supernovae, Transient

MASTER OT214351.21+315324.6

MASTER-Amur auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 21h 43m 51.21s +31d 53m 24.6s on 2011-12-15.49 UT The OT magnitude in 'R' filter is 17.2m (limit 18.4m)

The OT is seen in 2 images. There is no star or minor planet at this place.

We have reference image without OT on 2011-10-28.6 UT with magnitude limit in 'V' filter 18.6 m

MASTER OT015147.45+094946.3 - very bright PSN

MASTER-Tunka auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 01h 51m 47.45s +09d 49m 46.3s on 2011-12-21.60 UT The OT unfiltered magnitude is 14.2m (limit 17.5m)

The OT is seen in 6 images. There is no minor planet at this place.

We have reference image without OT on 2011-01-24.53 UT with unfiltered magnitude limit 19.5m

Spectral observations are required.

MASTER OT084127.37+210054.4s - 3 mag flare

MASTER-Tunka auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 08h 41m 27.37s +21d 00m 54.4s on 2011-12-22.75 UT The OT unfiltered magnitude is 16.9m (limit 19.3 m)

The OT is seen in 2 images. There is no minor planet at this place.

We have reference image without OT on 2011-12-01.83539 UT with unfiltered magnitude limit 19.8m . There is CV CSS 090525:084127+210054 at this place.

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net