[ Previous | Next | ADS ]

Bright MASTER OT034850.94+714202 transient discovery

ATel #3794; P. Balanutsa, P. Podvorotniy , V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tyurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, D. Kuvshinov, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, Yu. Sergienko, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinski, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleschuk, O. Gres,(Irkutsk State University) , A. V. Parhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 2 Dec 2011; 14:25 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Supernovae, Transient

MASTER-Tunka auto-detection system discovered OT source at the position of (RA, Dec) = 03h 48m 50.94s +71d 42m 02.0s on 2011-12-01.63 UT. The OT unfiltered magnitude is 16.0 m (limit 19.6m)

The OT is seen in 3 images. There is no minor planet or any known object at this place.

We have reference image in MASTER-Kislovodsk data-base without OT at 2010-09-20.83 UT with unfiltered magnitude limit 19.3 m

http://observ.pereplet.ru/images/OT034850.94+714202/OT034850.94+714202.png

Spectral observations are required.

MASTER Robotic Net