[ Previous | Next | ADS ]

Bright MASTER OT081443.89 +125459.7 discovery near the galaxy SDSS J081443.33+125503.8

ATel #3715; N. Tyurina, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, P. Balanutsa, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, D. Kuvshinov, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, I. Kudelina ,Yu. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinski, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleschuk, O. Gres,(Irkutsk State University) , A. V. Parhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 26 Oct 2011; 17:49 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Supernovae, Transient, Variables

Referred to by ATel #: 3724, 3730

MASTER auto-detection system at Blagoveshchensk (MASTER-Amur) has detected new transient source at the position of (R.A., Dec) = 08h 14m 43.89s , +12d 54m 59s.7 (J2000) 2011-10-24 18:58:57 (UT).

The OT is seen at 2 images. We have reference images with no optical source. There is no minor planet at this place.

The OT magnitude is V=14.8 .

There are the SDSS J081443.33+125503.8 galaxy with unknown z and 23.0 mag in g SDSS and the SDSS J081443.90+125500.0 star with g=21.8 close to OT position.

The discovery image is available at http://observ.pereplet.ru/images/SN111024/sdss081443.png

MASTER Robotic Net