[ Previous | Next | ADS ]

Bright Possible Supernova discovered by MASTER

ATel #6554; P. Balanutsa, D. Denisenko, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, V. Kornilov, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, V. Vladimirov (Lomonosov Moscow State University, SAI), A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik, A. Parkhomenko (Kislovodsk Solar Station of Pulkovo Observatory), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University), V. Yurkov, A. Gabovich, Y. Sergienko, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University), V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 8 Oct 2014; 08:19 UT
Credential Certification: Nataly Tyurina (tiurina@sai.msu.ru)

Subjects: Optical, Supernovae, Transient

MASTER OT J095321.02+202721.2 - PSN

MASTER-Kislovodsk auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 09h 53m 21.02s +20d 27m 21.2s on 2014-10-08.05230 UT. The OT unfiltered magnitude is 15.9m (limit 18.1m). The OT is seen in 7 images. There is no minor planet at this place. We have reference image without OT on 2014-03-24.83318 UT with unfiltered magnitude limit 19.7m.

The OT is located 17" west and 26" north of the center of the starburst galaxy 2MASX J09532220+2026551 = SDSS J095322.22+202654.9 (z=0.0200). There is nothing at the position of the OT on SDSS images to the limiting magnitude ~23.5.

Spectral observations are required. The discovery and reference images are available at: http://master.sai.msu.ru/static/OT/095321.02202721.2.png

List of Optical Transients discovered by MASTER

Global MASTER Robotic Net