[ Previous | Next | ADS ]

Fast OT in SDSS galaxy discovered by MASTER

ATel #4126; P. Podvorotniy, D. Denisenko, V. Lipunov, P. Balanutsa, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, D. Gareeva (Moscow State University, SAI) V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University) K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University) A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS) V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University) V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members)
on 25 May 2012; 16:30 UT
Credential Certification: Vladimir Lipunov (lipunov2007@gmail.com)

Subjects: Optical, Request for Observations, Transient

MASTER OT J161630.50+591520.6 discovery

MASTER-Tunka auto-detection system discovered OT source at (RA, Dec) = 16h 16m 30.50s +59d 15m 20.6s on 2012-05-24.76459 UT. The OT unfiltered magnitude is 18.4m (limit 20.4m). The OT is seen in 1 image.

 
Type Obs  Date    UT    Exp   Lim OT 
Survey 	 2012-05-24 17:33:54	180	20.8  - 
Survey 	 2012-05-24 18:21:01	180	20.4 18.4 
Survey 	 2012-05-24 19:11:35	180	19.8  - 
There is no minor planet at this place. There is a galaxy SDSS J161630.70+591519.9 (u=21.07, g=20.67, r=19.88, i=19.82, z=19.43) with a 1.7" offset from the OT. The galaxy has a dumbbell shape elongated in PA=40.

Animation of three images obtained by MASTER-Tunka on 2012-05-24 at 17:33:54, 18:21:01 and 19:11:35 UT is available at http://observ.pereplet.ru/images/J1616+5915-MASTER-anim.gif

Follow up observations are required.

Global MASTER Robotic Net